За нас


    


Различни, да бъдем заедно!

    Това е основният принцип на Школа „Клас“ – Варна, която е създадена през 2002 година. В школата се предлага възможността на ученици от предучилищна възраст до XII клас, на учители и родители да се учат да работят в екип. Работата в класовете е насочена преди всичко към развиване на мисленето и умението да се влиза в диалог с другия, да се общува, да се работи в посока за изпълнение на общата задача. Зачита се индивидуалността на всеки, защото екипът изисква личности, а не изпълнители.

    В Школа „Клас“ намират своето място както талантите в дадена област, така и онези, които постигат минимума или градят основата.

Всички сме различни. Но живеем във време, което поставя пред нас предизвикателството да бъдем заедно. Остава да се научим на това!
Екип


      Български език и литература                                                        

Ивелина Бояджиева                                   

Жени Катерова                                     

Магдалена Сръндашка

Кина Йорданова

Веска Дамянова


        Математика


Татяна Гочева


Евгения Янева


Жана Михайлова

Татяна Петкова    Рисуване

Кремена Йорданова