Български език и литература


„Вълшебство с думи“ – II, III, IV клас

преподавател: Кина Йорданова

   Часовете се провеждат в събота.
   Школата съчетава упражнения по правопис и четене със забавни игри с думи. Развиват се уменията за четене с разбиране и съставяне на различни по жанр текстове, съобразени с възрастта на детето.


Български език и литература за V и VI клас

преподаватели:  Веска Дамянова  (VI клас)

                              Кина Йорданова (V клас)

                              Магдалена Сръндашка  (VI клас)

   В заниманията се работи върху синтаксиса на простото и сложното изречение не само за овладяване на теорията, но преди всичко за преодоляване на граматичните и пунктуационните трудности. Решават се тестове, работи се за четене с разбиране по материали на PISA и литература. Писмените упражнения са върху преразкази и есета.


   Български език и литература за VII, X и XII клас

преподаватели: Ивелина Бояджиева (VII и XII клас)

                             Жени Катерова  (VII и XII клас)

                             Магдалена Сръндашка (VII, X и XII клас)

     Работи се върху подготовка за кандидат-гимназиални изпити.

   - VII клас: 3 пробни изпита

   - XII клас: 1 пробен изпит