Математика


„Забавна математика“ – II клас

преподавател: Зина Михайлова

     Програмата по математика включва интересни и забавни минути с логически и геометрични задачи. Затвърждават се знанията от училищната програма. Разширяват се и се задълбочават знанията. Развива се пространственото и логическото мислене. Мотивира се участието в математически състезания.

     Часовете се провеждат в събота.


Математика – III и IV клас

преподаватели: Зина Михайлова

     Работата в школата е по авторска програма, консултирана от доц. Таня Вълкова. Урокът включва 3 нива - задължително училищно, високо училищно и над училищно. Развива се пространственото и логическото мислене. Мотивира се участието в математически състезания.  

    Часовете се провеждат в събота.

  

Математика V и VI клас

преподаватели: Татяна Гочева  (V и VI клас)

                             Евгения Янева (VI клас)

                             Денимира Раева  (VI клас)

      Полага се основата за изпита след VII клас.  – тестове


Математика – VII клас 

преподаватели:   Татяна Гочева

                             Росица Русева

                             Евгения Янева
 
      Подготовка за кандидат-гимназиален изпит.
      - 3 пробни изпита