Ивелина Бояджиева


       

     ”Не обстоятелствата правят човека щастлив, а щастливият човек прави обстоятелствата.“


     Ивелина Бояджиева е основател на Школа „Клас“ и води класове по български език и литература за кандидат-гимназисти и подготовка за матура след XII клас.

     Възпитаничка на VI ЕГ „Фр. Ж. Кюри“ – Варна, завършва специалност българска филология и защитава дисертация по съвременен български език в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1978 г..

     Преподава български език на чуждестранни студенти и изпълнява функциите на редактор-коректор във ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

     Работи като главен асистент в катедра „Начално образование“ в бившия ИПКУ „Д-р Петър Берон“ – Варна, и заема изборната длъжност на директор на института.

     Основава Неделно училище по български език и култура „Св. Иван Рилски“ – Лондон, и учителства в него; работи като двуезичен асистент в училища на Уестминстърското кметство – Лондон.

     Работи като учител по български език и литература в VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин“ – Варна в периода 1999-2006 г..