Кина Йорданова        „Едно е да искаш, друго е да можеш да го направиш, а трето и четвърто е да го направиш.“

    Кина Йорданова води класове в Школа „Клас“ по български език и литература за II-IV клас.

    Завършва висшето си образование в ВПИ – гр. Шумен като специалист по български и руски език.

    Започва стажа си като учител в ПГСС – гр. Бяла, след което работи като учител в СОУ „Васил Левски” – гр. Девня, ОУ „Христо Ботев” – с. Чернево и НУДСБК „Цар Симеон I” – с. Сладка вода.