Денимира Раева

    Денимира Раева води класове в Школа „Клас“ по математика за V, VI и VII клас.

    Завършва МГ „Д-р Петър Берон” – гр. Варна, с квалификация „Оператор-програмист на ЕИМ”, специалност „Програмист на ЕИМ”. След това завършва висше образование в СУ „Св. Климент Охридски” със специалности „Информатика” и „Учител по математика”. Получава специализация по „Специализирани системи на обучение” и „Учител по информатика.”

    Започва стажа си като преподавател – начална компютърна грамотност в УЦ „Информа Интелект”, гр. София. След това работи като програмист в „Саба-Еко” ООД, гр. Варна.

    Работи в сферата на Проектиране и строителство от 1999 г.