Татяна Събева   Таня Събева води класове по математика в Школа „Клас“ за II, III и IV клас.

    Завършва IV ЕГ „Фр. Ж. Кюри” – гр. Варна. През 1989 г. завършва ШУ „Константин Преславски” със специалност „Начална педагогика“.

    Завършва специализации „Общуване в началното образование” и „Философия за деца „Пикси”. Защитава II-клас квалификация и II ПКС с публикации по математика с научен ръководител доц. Т. Вълкова.

    Работи като базов учител в ОУ „Цар Симеон I” – гр. Варна.

    Получава награда „Учител на годината” в ОУ „Цар Симеон I” – гр. Варна за 2006/2007 г.