Снежина Янева

Снежина Янева води класове по математика за III клас в Школа Клас”.

Възпитаничка на II МГ „Д-р Петър Берон” – гр. Варна, след което записва да учи висше образование в Благоевградския университет – специалност „Начална училищна педагогика. Последните две години от следването си се премесва в Шуменския университет със същата специалност.

Специализира и придобива II-клас квалификация в ИПКУ „Д-р Петър Берон” – гр. Варна.

Работи като начален учител в СОУ „Гео Милев” – гр. Варна.

От 1996 година работи като начален учител в III ОУ „Ангел Кънчев” – гр. Варна. Носител на награда „Учител на годината”.