Татяна Гочева
   Родом от гр. Шатура, Московска област, Татяна Гочева завършва средното си образование през 1977 г. в гр. Клин.

   През 1983 г. завършва Полиграфичен институт към Московски държавен университет със специалност "Математически методи за обработка на думи и предпечатна подготовка".

   След дипломирането си работи като асистент в катедра "Електроника" в същия институт.

   В България работи като научен сътрудник в ЦНИКА, филиал Варна.

   15 години се занимава с подготовката на ученици и студенти по математика.