Ваканции и неучебни дни   ВАКАНЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

01 ноември 2018 - 04 ноември 2018                 есенна
22 декември 2018 - 02 януари 2019                    коледна
30 март 2019 - 07 април 2019                           пролетна за I-XI клас
05 април 2019 - 07 април 2019                           пролетна за XII клас


   НЕУЧЕБНИ ДНИ: