Смени   СМЕНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

    Промяната в организацията на
учебното време по смени за учебната 2023/2024 година се осъществява според индивидуалния график на всяко училище.
     
НАЧАЛО НА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК:


06.02.2024 г. – I - XII клас