Смени
   СМЕНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

    Промяната в организацията на
учебното време по смени за учебната 2018/2019 година се осъществява според индивидуалния график на всяко училище.
     
НАЧАЛО НА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК:


06.02.2019г. за I - XII клас

КРАЙ НА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК:

I-IV клас - 31 май 2019
V-VI клас - 14 юни 2019
V-VI клас (паралелки в спортно училище) - 28 юни 2019
VII-XI клас - 28 юни 2019
XII клас - 15 май 2019