Изпити   ДАТИ ЗА ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2019 ГОДИНА:

       17 ЮНИ 2019 - ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература

      19 ЮНИ 2019 - ДЗИ по математика и НВО в VII клас по математикаНАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА IV КЛАС:

      2019 - Български език и литература
      2019 - Математика
      2019 - Човекът и природата
      2019 - Човекът и обществото   ДАТИ ЗА ПРОБНИ ИЗПИТИ В ШКОЛА „КЛАС“:

Български език и литература:
I-ви пробен изпит -  02 февруари 2019
II-ри пробен изпит -  30 март 2019
III-ти пробен изпит -   01 юни 2019
Родителска среща:    2019 (по график)

Математика:
I-ви пробен изпит -   20 април 2019
II-ри пробен изпит -  18 май 2019
Родителска среща:    2019 (по график)

Матура XII клас:
  април 2019