Изпити   ДАТИ ЗА ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2021 ГОДИНА:

       16 ЮНИ 2021 - НВО в VII клас по български език и литература

       18 ЮНИ 2021 - НВО в VII клас по математика

       19 МАЙ 2021 - ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература

      21 МАЙ 2021 - ДЗИ по математика
    


   ДАТИ ЗА ПРОБНИ ИЗПИТИ В ШКОЛА „КЛАС“ 2021г.:

БЕЛ
1ви пробен изпит - 30.01.2021г.
2ри пробен изпит - 27.03.2021г.
3ти пробен изпит - 22.05.2021г.

пробна матура 12 клас - 27.03.2021г.

МАТЕМАТИКА
1ви пробен изпит - 06.02.2021г.
2ри пробен изпит - 17.04.2021г.
3ти пробен изпит - 29.05.2021г.