Изпити19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация


13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас


Пробни изпити в Школа "Клас"

   Пробните изпити в Школа "Клас" се провеждат само за деца записани в школите по съответния предмет. Не се допускат външни деца.

БЕЛ VII клас:
1-ви пробен изпит - 28.01.2023 г.
2-ри пробен изпит - 08.04.2023 г.
3-ти пробен изпит - 20.05.2023 г.

МатематикаVII клас:
1-ви пробен изпит - 11.02.2023 г.
2-ри пробен изпит - 09.04.2023 г.
3-ти пробен изпит - 13.05.2023 г.


Пробен изпит XII клас - 01.04.2023 г.